Grafikus épületfelügyeleti rendszerek

A beépített tűzjelző rendszerek jellemzően szöveges formátumban, korlátozott terjedelemben és csak a tűzjelző központ fizikai helyén biztosítanak információt a rendszer működéséről és az esetleges eseményekről.

Nagyobb kiterjedésű rendszerek üzemeltetése során ezek a hiányos információk már nem elegendőek a gyors és hatékony eseménykezeléshez és üzemeltetéshez, gyakran felmerülő igény, hogy a tűzjelző rendszer információit több egymástól távol elhelyezkedő ponton, térképen illetve alaprajzi megjelenítéssel (grafikus formátumban) is meg lehessen tekinteni.phoenix

Napjainkban a védett objektumok értéke rohamosan emelkedik, a valós, vagy téves jelzések esetén bekövetkező termelés leállások által okozott kár igen nagymértékű is lehet, továbbá a korábbiaknál is nagyobb figyelmet kap az emberi élet és testi épség védelme.

A hatályos OTSZ 161. § (6) bekezdése kötelező jelleggel is előírja a grafikus rendszer alkalmazását a 10.000 négyzetmétert meghaladó tűzjelzővel védett alapterület, illetve 1000-nél több automatikus érzékelő, illetve kézi jelzésadó működtetése esetén, valamint a tűzvédelmi hatóság is előírhatja bizonyos esetekben ennek kötelező alkalmazását.

Az egyes tűzjelző központok gyártói igyekszenek biztosítani grafikus rendszereket saját központjukhoz, azonban ezek a rendszerek jellemzően korlátozott szolgáltatásokkal, sok kötöttséggel és rugalmatlan fejlesztési és testre szabhatósági jellemzőkkel bírnak, sokszor ennek ellenére igen magas áron.

A cégünk által fejlesztett grafikus rendszer neve FIRST (Fire & Security Technology) Building Management System.vestalogo

A rendszer alkalmas beépített tűzjelző berendezések és vagyonvédelmi riasztórendszerek grafikus megjelenítésére.

Opcionálisan kamerarendszerek integrált megjelenítésére is mód nyílik, melyek látómezejének megjelenítésével tovább gyorsítható a tűz keletkezési helyének és okának azonosíthatósága.
Mindemellett számtalan egyéb, a gyors és hatékony beavatkozást segítő háttér információ megjelenítése is megtörténik. (tűzcsapok, tűzivíz tározók, belépési pontok, megközelítési útvonalak, automatikus mérések megtörténte stb. )

Az épületfelügyeleti rendszer grafikus tűzjelző funkcióit kezelő  VESTA FMS rendszer tulajdonságai:

 • egyedi, illetve hálózatba kapcsolt tűzjelző központok megjelenítése
 • maximum 9 központ, több mint 100.000 tűzjelző eszköz felügyelete
 • intelligens címezhető illetve hagyományos eszközök kezelése
 • tűzgátló ajtók aktuális állapotának grafikus megjelenítése, álmennyezet/álpadló mögötti eszközök és másodkijelzőik megjelenítése
 • 1 központi server, maximum 20 grafikus kliens TCP/IP hálózatban
 • érintőképernyős kliensek kezelése az egyszerű kezelésért
 • tűzjelző központok kezelő felületének megjelenítése, a központok távoli kezelése, eseményeik grafikus megjelenítése, lekezelése, hangjelzők némítása, központok nyugtázása
 • központilag menedzselhető, akár országos rendszerek: több telephely, épületek, épület szintek, további bontások egymásba ágyazott fa struktúrával
 • könnyen importálható alaprajzok, beépített tervező program
 • felhasználói jogosultságok több szintű kezelése akár RFID kártyahitelesítéssel is
 • tűzjelzések, előjelzések, hibák azonnali grafikus megjelenítése térképen és grafikonon
 • a tűzjelzésre vonatkozó, a beavatkozáshoz kapcsolódó információk kijelzése: megközelítési útvonal, adott épületben tárolt veszélyes anyagok besorolásának megjelenítése
 • eseménynapló rögzítése a tűzjelző központ eseményei és a grafikus rendszeren történt műveletek együttes tárolásával
 • E-mail/SMS kezelő központ
 • tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány
 • a fejlesztő által üzemeltetett országos felügyeleti és támogatási központtal való kapcsolat
 • országos üzemeltetés, karbantartás akár 4 órás helyszíni kiszállással, 24/7 állandó rendelkezésre állású hibaügyelettel

Struktúra, főbb működési elvek:

A grafikus rendszer központi szervere végzi a tűzjelző központokkal történő kommunikációt, az adatokat pedig SQL adatbázisban tárolja. Ehhez kapcsolódnak a grafikus megjelenítő kliens számítógépek dedikált tűzjelző informatikai hálózaton keresztül.

Minden egyes grafikus kliens egyedi felhasználói jogosultságokkal kezelheti a rendszert, minden beavatkozás központilag rögzítésre kerül az eseménynaplóban. A kiemelt fontosságú beavatkozások (pl. érzékelők ki/bekapcsolása, hurkok kikapcsolása, evakuáció indítása, nyugtázás) külön felhasználói megerősítést igényelhetnek a felhasználó jogosultsági szintjének megfelelően. A kezelő személyzet azonosítása egyedi felhasználónév/jelszó, vagy RFID kártyás azonosítással történik.

Üzemeltetés:

Nyugalmi állapotban megtekinthetők az egyes telephelyek, objektumok, épületek és ezek szint bontásai. Az egyes eszköz típusokat könnyen felismerhető állapotjelző grafikus ikonok jelzik, melyek további információkat is hordoznak. Egyszerűen megtekinthető az eszközök neve, részletes típusa, elhelyezkedése, folyamatosan látható továbbá az intelligens eszközök címe és analóg értéke. Az egyes érzékelők analóg értékének történetéről bármikor lekérhető grafikonos információ.

Tűzjelzési esemény esetén a vizuális információk segítségével rendkívül egyszerűen és gyorsan lokalizálható a pontos helyszín. Az esemény vizsgálatát/elhárítását követően a hangjelzés némítható, illetve a központ nyugtázható megfelelő jogosultság esetén.

A rendszer képes automatikusan nyomtatni az érintett térkép szintet, megközelítési útvonalat, veszélyes anyagokat, melyeket a létesítményi tűzoltók illetve a Katasztrófavédelem kiérkező egységei tudnak hasznosítani beavatkozás során. A felhasználói adatbázisban megadott elérhetőségekre képes SMS értesítést küldeni az esemény leírásával, illetve emailben is értesítheti a megfelelő személyeket.

Az eseménynaplóból tetszőleges időablakban illetve szempont szerint indíthatók lekérdezések, melyek eredménye nyomtatható illetve xls formátumban exportálható további felhasználás céljára.

A grafikus klienseken a térképes megjelenítéssel egyidejűleg valós időben tekinthető meg az összes tűzjelző központ aktuális állapota, LCD kijelzőjének tartalma.

Grafikus tervezés:

A rendelkezésre álló tűzjelző tervek jellemzően autocad formátumú alaprajzaiból egyszerűen konvertálhatók a grafikus rendszer számára térképek. Ezt követően lehetőség van a grafikus rendszer beépített tervező programjával létrehozni a megfelelő telephely, épület, épület szint és egyéb bontásokat, területeket a megfelelő logikai kapcsolattal, melyeken elhelyezhetők az egyes eszközök.

Karbantartási funkciók:

A tűzjelző rendszerek üzemeltetése mellett a grafikus rendszer kiemelt figyelmet fordít az időszaki megelőző karbantartási funkcióira is, mivel a nagy rendszerekben a rendszeres eszköz tesztek karbantartási jelzései megzavarhatják a kezelő illetve termelő személyzetet. Ennek érdekében a karbantartások alkalmával lehetőség van érzékelő csoportok, teljes hurkok kikapcsolására, illetve a teszt és valós tűzjelzések különböző színnel történő egyértelmű elkülönítésére.

A VESTA FMS grafikus rendszer legfőbb előnyei:

 • kiterjedt funkcionalitás, az üzemeltetési tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztve
 • testreszabhatóság, rugalmas és gyors fejlesztés egyedi igények szerint
 • egyszerű, áttekinthető kezelőfelület
 • megbízható működés, igény esetén redundáns adattárolás
 • folyamatos távoli felügyelet és monitorozási lehetőség

Referencia

A grafikus rendszer Magyarország számos pontján üzemel, jelenleg több mint 60.000 tűzjelző érzékelő felügyeletével. Ügyfeleink jellemzően multinacionális autóipari, gyógyszeripari és energetikai vállalatok és kórházak, irodaházak, iskolák.

Az épületfelügyeleti rendszert viszonteladói partnereken keresztül is értékesítjük. Amennyiben Ön tervezői, beruházói, vagy forgalmazói minőségben érdeklődik az együttműködési lehetőségekről, lépjen kapcsolatba velünk. Cégünk munkatársai díjmentesen és minden kötelezettség nélkül személyes, helyszíni megbeszélés formájában tudják tájékoztatni a szükséges információkról.