Tűzvédelem

Szolgáltatásaink egyik legfontosabb pillére a tűzvédelem, mely a tűz elleni védekezés komplex gyűjtőfogalma, magába foglalja a tűzesetek megelőzését, tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását.

Cégünk ezek közül elsősorban a megelőzés körében felmerülő igényekre kínál szolgáltatásokat, de az automatikus oltóberendezésekkel a tűzoltást is elősegítjük.

Tevékenységeink az egyes területeken belül kiterjednek a következő feladatokra:

 • előzetes tanácsadás, szakértői felmérés
 • tervezés
 • engedélyeztetés
 • kivitelezés
 • időszaki megelőző karbantartás
 • rendkívüli hibaelhárítás

Főbb tűzvédelmi szolgáltatásaink:

 • Tűzvédelmi oktatás
 • Tűzvédelmi szabályzat készítés
 • Tűzvédelmi tervezés, építész műleírás, tervfejezet készítés
 • Beépített tűzjelző rendszerek (hagyományos és címezhető)
 • Tűzvédelmi oltórendszerek
 • Hő és füstelvezető rendszerek
 • Grafikus tűzjelző felügyeleti rendszerek

Beépített tűzjelző rendszer létesítésére két esetben kerül sor:

 • jogszabály, vagy hatóság kötelező előírása alapján
 • önkéntes vállalás alapján

A beépített tűzjelző rendszerek folyamatos üzemben figyelik környezetüket és az automatikus érzékelőik füst, láng vagy jelentős, vagy gyors hőmérséklet emelkedés, illetve kombinált érzékelők esetén ezen jelenségek együttes fellépése esetén automatikusan riasztanak. Az automatikus érzékelők jelzésein túlmenően a megfelelő közlekedési illetve menekülési útvonalakra elhelyezett kézi jelzésadó nyomógombokkal a rendszer – automatikus érzékelő jelzése nélkül is – riasztásba kapcsolható kell legyen.

A tervezés és kivitelezés során különös figyelmet kell fordítani a berendezések folyamatos és a jogszabály által előírt áthidalási időt biztosító szünetmentes tápellátására. Biztosítani kell a kézi és automatikus érzékelők összeköttetéseinek megfelelő biztonságú kialakítását.

A hangjelzők és a tűzjelző központ összeköttetését a jogszabály által előírt tűzállóságú kábellel kell létesíteni, melyet funkció megtartó szerkezettel szükséges rögzíteni annak érdekében, hogy egy esetleges tűzesemény során a mechanikai károsodások megelőzésével a berendezések az előírt időtartamra funkciójukat el tudják látni.

A korszerű tűzjelző rendszerek feladata nem merül ki az épület akusztikus riasztásában, hanem az épület számos berendezését képesek önműködően vezérelni. Ilyen vészeseti vezérlések lehetnek a liftek földszintre vezérlése, hő és füstelvezető rendszerek beindítása, tűz- és füstszakaszok lezárása, stb.

banner__gfe_products3

A beépített oltórendszerek fő fajtái:

 • vízzel oltó rendszerek (sprinklerek)
  Vízzel oltó sprinkler berendezés a tüzek korai szakaszában történő megfékezésének jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze. A sprinklerfejek szelektíven lépnek működésbe és kizárólag ott oltanak, ahol szükség van rájuk – azaz a tűz keletkezési helyén. Aktivizálásuk vagy kézi úton, vagy tűzjelző berendezés vezérlésével történik. Sprinklerek átlagos tűzveszélyességű helyeknél, lokális, nem gyorsan terjedő tűz megfékezésére alkalmazhatóak ideálisan.

  Sprinkler oltóberendezések védik az olyan helyiségeket és objektumokat, ahol:

  • nagy a veszélye a tűz gyors elterjedésének
  • nagy felületű tűz kialakulásának veszélye áll fenn
  • a víz oltóanyagként használható

  Leggyakrabban logisztikai központok, hipermarketek, raktárak, erőművek, kiemelt ipari objektumok védelmére alkalmazzuk e rendszert.

 • gázzal oltó rendszerek
  Egyes védendő objektumok védelmét a víz korróziós hatásai miatt oltógáz alkalmazásával lehet csak megoldani. Ilyenek például:

  • villamos kapcsoló terek
  • számítógép központok
  • archívumok, irattárak
  • könyvtárak, múzeumok

  A gáz oltóhatása a védett téren belüli oxigén kiszorításon alapul. A tervezési cél minden rendszerben az oxigén koncentráció lecsökkentése olyan szintre, amely már nem elegendő az égés fennmaradásához, azonban az emberi szervezetre még nem veszélyeses alacsony.

 • habbal oltó rendszerek
  A raktárak, égető művek, kőolaj finomítók és műanyag/gumi lerakatok tűzvédelmi szempontból különleges veszélyt jelentenek. Amikor meggyullad az éghető folyadék vagy a műanyag, a tűz rendkívül gyorsan terjed és mérgező égéstermékek keletkeznek. Ennek eredménye általában nagy összegű károk valamint a jelentős mértékű környezetszennyezés.

  A habbal oltó rendszerek a leghatékonyabb tűzvédelmi eszközök ezekre a védendő területekre, különösen az A és B osztályú tüzekre.


A hő-és füstelvezető rendszerek ma már nem hiányozhatnak egyetlen épületből sem.

A forró füstgáz csupán egy térfogatnyi belélegzése a biztos halált jelenti. A leghatékonyabb védekezést a tűz esetén keletkező gázok szabadba vezetésével érhetjük el.

Hő-és füstelvezető rendszereink:

 • kivezetik a füstöt és a toxikus füstgázokat az épületből
 • garantálják a menekülési útvonalak füstmentességét
 • átláthatóságot biztosítanak a helyszínre érkező tűzoltóknak
 • megoldják az épületek szellőztetését, friss levegőt biztosítva ezzel
 • az égési gázok és bomlástermékek eltávolításával az utólagos tűzkárokat csökkentik

velux_slope roof ventilation system_121390 01_incl numbers1 5_940x1605  smoke_window

Gondoskodjon a biztonságról!

A tűzesemények során veszélybe kerülhetnek tárgyi értékek, illetve személyek.

Ennek elkerülése érdekében a természetes személyeknek:

 • meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületekre, berendezésekre vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat
 • kötelesek gondoskodni ezek tűzvédelmi felülvizsgálatát, biztosítani az ellenőrzés lehetőségét
 • meg kell ismerniük a tűzesetek, balesetek jelzésével, a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket
 • kötelesek gondoskodni arról, hoyg a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a megfelelő tűzvédelmi ismereteket megszerezzék és ne okozanak tüzet, vagy tűzveszélyt

a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek:

 • gondoskodniuk kell a létesítmények, építmények, technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével öszhangban a jogszabályok által előírt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről
 • kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni
 • kötelesek a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni
 • kötelesek a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani
 • kötelesek biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét

A tűzvédelem alapvető szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.

A tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályozás az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  (OTSZ) határozza meg.